Anna Mazur z Ministerstwa Rozwoju na menedżera ds. regulacyjnych IAB Polska

Anna Mazur objęła stanowisko menedżera ds. regulacyjnych Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jest odpowiedzialna za działania związku w obszarze Public Affairs oraz udział w procesach legislacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej.

Anna Mazur do IAB Polska przeszła z Ministerstwa Rozwoju, gdzie odpowiadała za kwestie związane z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Lata 2011 - 2016 spędziła w stałym przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie jako przedstawiciel Polski prowadziła negocjacje gospodarczych projektów legislacyjnych, w szczególności w obszarze praw własności intelektualnej i przemysłowym.

Wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Gospodarki (w latach 2007 – 2010) i kilku kancelariach prawnych.

Anna Mazur jest absolwentką prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

 

ps