WirtualneMedia.pl

Portal o mediach, reklamie, internecie, PR
Nr 1 w Polsce

Przeczytaj też

Monday PR przekształca się w Monday. Magdalena Skarżyńska dyrektor zarządzającą

Pensje w branży PR - 22 tys. złotych miesięcznie dla prezesa, 12 tys. dla eksperta i 2,5 tys. dla asystenta

2017-11-21 A A A KOMENTARZE: 4 FORUM DRUKUJ POLEĆ

Przeciętne wynagrodzenie brutto w polskiej branży public relations wynosi od 2,5 tys. złotych na stanowisku asystenckim do ponad 22 tys. złotych dla osoby stojącej na czele firmy - wynika z danych przygotowanych przez Związek Firm Public Relations. Kadra zarządzająca wyższego szczebla może liczyć na pensje od 11 do ponad 18 tys. złotych, ekspert zarabia zaś średnio 12 tysięcy.

Pensje w branży PR -  22 tys. złotych miesięcznie dla prezesa, 12 tys. dla eksperta i 2,5 tys. dla asystenta

Związek Firm Public Relations przygotował zestawienie rynkowej mediany (przeciętnego wynagrodzenia) dla stanowisk zajmowanych w agencjach public relations. Przygotowano je na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez 19 agencji zrzeszonych w związku. Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową i zweryfikowane przez zespół analityków Willis Towers Watson Polska.

Z danych wynika, że najwięcej zarabiają osoby kierujące firmami (w randze CEO/prezes) - przeciętne wynagrodzenie wynosi na tym stanowisku 22,2 tys. zł miesięcznie. Pensja członka zarządu wynosi 18,8 tys. zł, a osoby na czele działu lub departamentu 13 tys.

Osoba na stanowisku asystenta zarabia przeciętnie 2,5 tys. złotych, junior account executive 3,3 tys. zł, a konsultant 7,2 tys. zł.

Ekspert w agencji PR zarabia miesięcznie 12 tys. złotych. Team manager z ponad pięcioletnim doświadczeniem, zrządzający kilkuosobowym zespołem, może liczyć średnio na 11,2 tys. zł na miesiąc. Na stanowiskach związanych z obsługą social media przeciętne wynagrodzenie waha się w zależności od doświadczenia i wpływu na prace zespołu, wynosi od 3,1 tys. do 4,7 tys. zł.

Pracownicy specjalizujący się w projektowaniu graficznym mogą liczyć na pensje rzędu 5,8 tys. zł, w przypadku specjalisty-stratega zaś 5 tys. zł. W pionie administracyjnym branży public relations przecięte wynagrodzenie wynosi odpowiednio 5,3 tys. zł dla zaawansowanego pracownika i 3,5 tys. zł dla osoby z mniejszym doświadczeniem. 


Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową i precyzyjnie zweryfikowane przez zespół analityków Willis Towers Watson Polska.  Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z rynkowym profilem wzorcowym, dla którego opracowane zostały dane płacowe.

W tabeli zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży public relations, dla płacy całkowitej. Roczna płaca całkowita to suma rocznej płacy gwarantowanej brutto i wartości zmiennych składników wynagrodzenia należnych w całym roku kalendarzowym 2016. Poniżej prezentowane są mediany w wymiarze miesięcznym (roczna płaca całkowita podzielona przez 12). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę i cywilnych – czyli obejmuje kwotę przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.

Wynagrodzenie całkowite - suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń  zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2016,  podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi - obejmującego zarówno płacę gwarantowaną jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi Miesięczne Wynagrodzenie Całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę i cywilnych – czyli obejmuje kwotę przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.

Mediana - wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.

Autor: jd

Wiecej informacji: public relations, PR, ZFPR, Związek Firm Public Relations, wynagrodzenia w PR

  reklama

POPULARNE

Zobacz więcej

Newsletter

Praca - WirtualneMedia